Acilen Para Bulmak İçin Dua

Değerli kredihaberleri.net kullanıcıları sizlere daha önceden acilen para tüyoları hakkında inanılmaz uzun ve emek harcayarak bilgiler vermiştim. Şimdi bu konumda sizlere acilen nakit ihtiyaçlarınız için bir dua vereceğim. Ben bu dua olayını Google üzerinden çok fazla araştırarak ve kullanıcı yorumlarına bakarak buldum. Bir kaç tane değişik dua da vereceğim sizlere. İmanlı insanlarız çok şükür. Allah, ol dedikten sonra bunun önünde duracak hiç bir kuvvet ve hiç kimse yoktur. 

Aşağıda yer alan dua ile acilen para bulabilirsiniz. Kaynak olarak Büyük Dua kitabı geçiyor.

" Allahumme innî es’elüke fethammübîne, ve nasran azîze ve safhan cemîle, bi hurmeti Fâtihatin, fütûhâtin, meftûhâtin, min ilmi ümmil kitêbi li dîniyyetin, ıttılâiyyetin alâ usûlihe fil ğaybi, Allâhu latîfun bi ibâdih. Yerzuku men yeşe’ ve hüvel kaviyyül azîz"

Kim başarılı ve Zengin olmak istiyorsa bir gün boyunca başında besmele çekmeden Amenerrasulü duasını çokça okusun. İkinci gün okumasın, sonraki gün yine çokça okusun bu şekilde okumaya devam etsin çok kısa sürede dünya sizin ayağınıza gelir, şan şeref iş para hepsi gelir.. İnansanız da gelir inanmasanız da...Çok kısa sürede mucizeleri yaşamaya başlarsınız, özellikle iş arayanlar bolca okusun..Denenmiş mücerrep bir uygulamadır..Sayı verilmemiş ama ben bunu 7 gün 41 defa okumuştum maddi anlamda çok fazla mucize yaşayıp hayrete düşmüştüm bunu da söylemiş olayım :) Aslında en az 100 defa okunabilse çok daha mükemmel olur..

■ Amenerrasulü okunan eve 3 gün şeytan girmez
■ Okuyan ALLAH’ın sevgisini kazanır.
■ ALLAH’ın himayesine girer.
■ Okuyana ferahlık verir. Bütün arzuları ayağına gelir.
■ Yatsıdan sonra okuyan geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevaba nail olur

AMENERRASULÜ’NÜN OKUNUŞU:
Amenerrasulü bima ünzile ileyhi mirrabbihi vel mü’minun, küllün amene billahi vemelaiketihi ve kütübihi ve rusülih, la nüferriku beyne ehadin min rusülih, ve kalu semi’na ve ata’na gufraneke rabbena ve ileykelmesir.
La yükellifullahü nefsenilla vüs’aha, leha ma kesebet ve aleyha mektesebet, rabbena latüahızna innesiyna ev ahta’na, rabbena vela tahmil aleyna ısran kema hameltehü alelleziyne min gablina, rabbena vela tühammilna, mala takatelena bih, va’fü anna, vağfirlena, verhamna, ente mevlana fensurna alel gavmil kafiriyn.
AMENERRASULÜ’NÜN MEALİ:
O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti, Mü’minler de (onlardan) her biri Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı.”Onun (Allah’ın) peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arkasından ayırmayız (hepsine inanırız), dinledik, (kabul ettik) emrine itaat ettik, Ey Rabbimiz, mağfiretini isteriz. Son varışımız ancak sanadır” dediler.
Allah hiç kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır faidesine, yaptığı şer kendi zararınadır. “Ey Rabbimiz, unuttuk, yahut yanıldıysak bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz, bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme, Ey Rabbimiz takat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil, bağışla, bizi esirge. Sen mevlamızsın bizim. Artık kafirler ruhuna karşı bize yardım et..
 

Herşeyin başı İnanç arkadaşlarım. Allah'a güvenerek okuyun. İnşallah sizler de sonuç alırsınız.

 Yorum Gönder

Etiketleri :